Crowdfunding is en omhelst innovatie

Geschreven door: dr. Claire van Teunenbroek

Gepubliceerd op: 9 december 2022

Crowdfunding is en omhelst innovatie

Leestijd: 5 minuten

Crowdfunding is niet nieuw, maar het is wel relatief nieuw in vergelijking met andere manieren van werven en geven. Fondsenwervers vergelijken crowdfunding vaak met de huis-aan-huiscollecte. De verschillen tussen de twee manieren van werven gaan verder dan de online versus offline context. Het gaat ook om het innovatieve karakter van crowdfunding. We bespreken crowdfunding in relatie met innovatie op twee manieren. Eerst, het centraal zetten van innovatie in de projecten zelf. Als tweede bespreken we hoe innovatief crowdfunding als fondsenwervingsmethode is.

De betekenis van innovatie

Bij innovatie denken we al snel aan iets nieuws, maar dat is niet genoeg om het innovatief te noemen. Dat crowdfunding online werft in plaats van offline is niet genoeg om het innovatief te noemen. Innovatie gaat om de vooruitgang: het verbeteren van een situatie, product of technologie. Als crowdfunding zelf innovatief is, dan zal het nieuwe groepen tot zich binden. Als een crowdfunding project innovatief is, dan groeien de ideeën uit tot waardevolle initiatieven die succesvol kunnen worden toegepast in de maatschappij. Misschien denk je bij fondsenwerven niet zo snel aan innovatie, maar dat zou wel moeten. Het doel van goededoelenorganisaties is het ondersteunen van verandering. Het faciliteren van verbetering. Dit staat ook centraal bij innovatie.

Een innovatief project

Projecten die meer innovatieve ideeën bevatten hebben meer kans om donateurs aan te trekken dan projecten met minder innovatieve ideeën. Denk aan het ontwikkelen van een nieuwe manier om plastic uit de oceaan te halen, zoals bij het project ‘The Ocean Cleanup’ (zie figuur 1). De innovatie zit hem hier in de techniek die de makers gebruiken om de oceaan te ondersteunen.

Sommige donateurs voelen zich aangetrokken tot nieuwe en innovatieve methoden. Dit noemen we de ‘early adopters’ (Rogers, 1983). Het gaat hier om mensen die het eens zijn met uitspraken als ‘Ik vind het leuk om te zoeken naar nieuwe projecten om te ondersteunen’ (Ahn, 2022). Dit type donateurs is waarschijnlijk voornamelijk aan het begin van een campagne aanwezig (Van Teunenbroek & Bekkers, 2020). Het zijn mensen die graag als eerste willen geven.

Figuur 1. The Ocean Cleanup is in het leven geroepen om plastic afval op te ruimen uit rivieren en oceanen, middels methoden die zijn bedacht door Boyan Slat, een Nederlandse uitvinder en milieuactivist.

The Ocean Cleanup

Bron: https://theoceancleanup.com/milestones/

Wat we hiervan kunnen leren is dat het belangrijk is om goed te verwoorden welke vooruitgang een project wil ondersteunen. Benoem niet alleen dat het nieuw is, maar ook wat er gaat veranderen en waarom dit project daarvoor essentieel is. Welke bijdrage levert het aan de maatschappij?

Een innovatieve manier van werven

Sommige wetenschappers suggereren dat de nieuwigheid van crowdfunding al genoeg kan zijn om mensen aan te trekken om te geven (Ahn, 2022). Crowdfunding kan als innovatief worden gezien qua methode, bijvoorbeeld in vergelijking met de huis-aan-huiscollecte. Het verschilt op twee belangrijke manieren: (1) online context en (2) de transparante manier van communiceren.

Zowel het werven als geven gaat bij crowdfunding hoofdzakelijk online. Hierin speelt sociale media een belangrijke rol en dit is dan ook een manier om het te differentiëren van de huis-aan-huiscollecte: het gaat er bij het geven via crowdfunding vooral om of iemand actief is via sociale media, terwijl dit bij de huis-aan-huiscollecte niet van belang was (Van Teunenbroek & Hasanefendic, 2022). Dit betekent dat de kans van geven via crowdfunding hoger is bij iemand die actief is via sociale media, dan bij iemand die niet actief is via sociale media. Als we kijken naar de gevers, dan geeft één derde daarvan alleen via crowdfunding. Bij een deel gaat het dus wel om bestaande gevers, maar het trekt het ook een nieuwe groep gevers aan. Het heeft de potentie om het donateurenbestand te laten groeien. Het werven zelf vergt ook een andere inzet, dit bespreken we in de blog van volgende maand.

Een ander belangrijk deel van crowdfunding is de transparante manier van communiceren. Traditioneel gezien geeft een donateur aan een goed doel en het goede doel bepaalt waar het geld naartoe gaat. Bij crowdfunding moet een goed doel vooraf aangeven waarvoor ze werven. Dit beschrijven ze via de projectbeschrijving, waar ze het doel van het project tot in detail uitleggen. Doordat een potentiële donateur vooraf meer informatie heeft over hoe de donatie wordt besteed, kunnen ze zelf kiezen welk project ze willen ondersteunen: het geeft ‘the crowd’ meer inbreng en controle. Crowdfunding is dus vernieuwend in dat het de keuze rondom de output van een goed doel bij de donateur neerlegt.

Crowdfunding is op zichzelf al een innovatie: het geeft potentiële donateurs de kans om te bepalen welke projecten gefinancierd moeten worden, en welke niet. Ook is het in staat om een nieuwe groep gevers te bereiken. Daarnaast zien we dat er via crowdfunding vaak innovatieve projecten worden gefinancierd en dat projecten waarbij innovatie centraal staat ook meer donateurs aantrekken. Crowdfunding vraagt dan ook om een iets andere manier van werven. Hoe anders? Dat bespreken dit in de volgende blog.

Bronnen

Ahn, S. (2022). To buy or to back? Backers’ motivations for fashion crowdfunding projects. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, (ahead-of-print).

Rogers, E. M. 1983. Diffusion of innovations. New York: Free Press.

Van Teunenbroek, C., & Bekkers, R. (2020). Follow the crowd: social information and crowdfunding donations in a large field experiment. Journal of Behavioral Public Administration, 3(1).

Van Teunenbroek, C., & Hasanefendic, S. (2022). Researching the crowd: Implications on philanthropic crowdfunding and donor characteristics during a pandemic. Journal of Philanthropy and Marketing, e1773.